Ring oss: 96 75 75 57 eller email: info@vcount.no

Kundetellere & HeatMap Produkter

Våre smarte V-Count kundetellere vil gjøre bedriften din smartere !

Våre produkter

 

Våre kundetellere er et kamerabasert avansert kundetellersystem som teller besøkende i dine forretninger. V-Count kundetellere kan installeres i lokasjoner som butikker, kjøpesentre , museum og andre offentlige miljøer der besøkstellingsdata er meget verdifullt. Våre kundetellere påvirkes ikke av romtemperatur, er best på gruppetellinger til forskjell fra vanlige termal og stråletellere. Våre kundetellere leverer høy nøyaktighetsgrad og har mulighet til å ekskludere ansatte fra tellerdataene hvis det er ønskelig og mm.
Våre kundetellere er et kamerabasert avansert kundetellersystem som teller besøkende i dine forretninger. V-Count kundetellere kan installeres i lokasjoner som butikker, kjøpesentre , museum og andre offentlige miljøer der besøkstellingsdata er meget verdifullt. Våre kundetellere påvirkes ikke av romtemperatur, er best på gruppetellinger til forskjell fra vanlige termal og stråletellere. Våre kundetellere leverer høy nøyaktighetsgrad og har mulighet til å ekskludere ansatte fra tellerdataene hvis det er ønskelig og mm.
HeatMap løsningen er fantastisk produkt som er et resultat av et enormt teknologisk forskningarbeid, samt et godt samarbeid mellom store Retailere og ekte"kremmere" i en årrekke.Systemet er bygget på de mest avanserte algoritmer for intelligent-video tilgjengelig i markedet. Systemet brukes for å kartlegge kundeflyten, hva kundene dine ser på inne i lokasjoner. V-Count HeatMap er et "MUST" for alle Retailere der kundefokuset er enormt og KPI-målinger ( Key Proformace Indicators) betyr veldig mye.
HeatMap løsningen er fantastisk produkt som er et resultat av et enormt teknologisk forskningarbeid, samt et godt samarbeid mellom store Retailere og ekte"kremmere" i en årrekke.Systemet er bygget på de mest avanserte algoritmer for intelligent-video tilgjengelig i markedet. Systemet brukes for å kartlegge kundeflyten, hva kundene dine ser på inne i lokasjoner. V-Count HeatMap er et "MUST" for alle Retailere der kundefokuset er enormt og KPI-målinger ( Key Proformace Indicators) betyr veldig mye.
Wi-Fi Tracker er en ny type kundetellere basert på smart-mobiltelefoner. Potensielle besøkende som passerer butikkene er en mulighet som venter på å bli utforsket. Med våre kundetellere har du mulighet til å konvertere dette potensialet til å bli kunder. Du får tips om å forbedre vindusutstillinger, generere kampanjer og øke engasjement. Det er mulig å kartlegge forholdet mellom de gjentatte besøkende, og hvor ofte de besøker dine lokaler. Gjør dine gjentatte besøkende til hyppige kjøpere og øke lojaliteten sammen med tilbakevendende salg.
Wi-Fi Tracker er en ny type kundetellere basert på smart-mobiltelefoner. Potensielle besøkende som passerer butikkene er en mulighet som venter på å bli utforsket. Med våre kundetellere har du mulighet til å konvertere dette potensialet til å bli kunder. Du får tips om å forbedre vindusutstillinger, generere kampanjer og øke engasjement. Det er mulig å kartlegge forholdet mellom de gjentatte besøkende, og hvor ofte de besøker dine lokaler. Gjør dine gjentatte besøkende til hyppige kjøpere og øke lojaliteten sammen med tilbakevendende salg.
V-Count kundetellere leverer viktige parametre som hjelper til å drive forretninger på en smart måte. Organisasjonsfunksjoner som salgsansvarlige, marketing, HR- ansvarlig, butikkledere og ikke minst toppledelsen får et unikt styringsverktøy i hverdagen.

V-Count Kundetellermålinger

Besøk

Besøk & Tids Trend

Konventerings Rate

Konventerings Rate

Gjentatt Besøks Rate

Gjentatt Besøks Rate

Heat Maps

Heat Maps

Optimal Bemannings Rate

Optimal Bemannings Rate

Kampanjemålinger

Kampanjemålinger

Cross Shopping Rate

Cross Shopping Rate

Web

Web & App Analyser

Beslutnings Grunnlag

Beslutnings Grunnlag

Det er enkelt å kartlegge kundeflyten med V-Count kundetellere 

kundeteller_path
Kunder
Kundetellerinstallasjoner i verden
Års erfaring

Kontakt oss

Ring oss i dag :  96 75 75 57

eller